Oprava tratě Chrlice - Sokolnice (300) 2.(2005)


Připravené odvodňovací žlaby a vytrhané výhybky


A další materiál


Vytrhané výhybky na Sokolnickém zhlaví žst. Chrlice...... i traťová kolej


Připravený jeřáb EDK300


a MV79


Trhací a pokládací jeřáb likviduje kolejivo.


Skladiště nových a starých kolejnic v Sokolnicích


Jeden z panťáků 560 čeká na příjezd náhradní dopravy

Zajímavostí náhradní dopravy bylo, že první týden se neodjíždělo ze stanoviště před budovou, ale z nákladní části nádraží.Pohled na trať z Chrlic po 10 dnech výluky.

Od Sokolnic už se pokládají koleje. V Chrlicích se budují elektromotorické

Týden před koncem :


Pokládají se již výhybky,........ i traťová kolej....... dokončuje se úprava zářezu pro trať ....... i pro potok.230 009 ukončila jsou jízdu v čele vlaku 4744 v Sokolnicích


Po ukončení výluky (foceno z vlaku):

  Začátek od Sokolnic......oblouk s odvodněním....... u vjezdového návěstidla, vpravo za sloupem je potok s odtokem odvodnění.


Chrlice - nově položená výhybka s elmot. přestavníkem. Odtud začíná rychlost 100