Okolí Liberce 11.-15. 6. 2003


Předvěst do Dvora Králové nad Labem od Jaroměře


Vjezdové návěstidlo do Dvora Králové nad Labem od Jaroměře


Mechanické závory a semafor na packém zhlaví, je patrný i instalovaný světelný přejezd


Odstavené vozy 3. třídy za nádražím ve Dvoře Králové


852 010 v Železném Brodě na Os5404


Ozubnicové depo Tanvald 2x820 a 2x T426


Mechanické závory za Tanvaldem směr Harrachov


Nádraží Frýdlant v Čechách


Bývalé nástupiště úzkorozchodky do Heřmanic


810 374 ve Frýdlantě v Čechách

Bývalá trať z Jindřichovic pod Smrkem do Polska (od posledních znaků ke stanici)


810 183 v Jindřichovicích pod Smrkem na Os 16217


810 374 v Černousech


753 141 + 211 na nákladu do Zawidova projíždí Černousy

Liberecké ZOO: bílý tygr - pýcha ZOO

Pokračování