Parní jízda s loko 354.1217 Brno - Vyškov a zpět 8.6.2003


Odjíždíme z Komořan u Vyškova


Před vjezdovým návěstidlem žst. Luleč


O předvedení odpopelňování parní lokomotivy byl velký zájem


Pára se chystá na odjezd zpět do Brna