Pár fotek Šumperka a Zábřeha


843 024 objíždí soupravu v Šumperku


Kleinovo skladiště v novém hávu


Nový most přes hoštejnském zhlaví


Pohled na nádraží z tohoto mostu


Přijeli montážníci


Nová nástupiště


Lukavické zhlaví se 182


163 083 na vlaku 3725